fbpx

กันต์ ชุณหวัตร : ยินดีที่ได้พบ

“ยินดีที่ได้พบ” ซิงเกิลที่สองจาก “กันต์ ชุณหวัตร”
ที่ถ่ายทอดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนสองคนที่ถึงแม้ว่าจบลงไปนานแล้ว แต่ในวันหนึ่งก็เกิดความรู้สึกเหมือนเธอมายืนอยู่
ข้างๆ และภาพในอดีตของเราค่อยๆ ชัดเจนขึ้นจนในบางทีก็รู้สึกเหมือนได้ย้อนกลับไปอยู่ในช่วงเวลาเก่าๆ เหมือนกับประโยคหนึ่งในเพลง

“เรื่องราวเรียงรายดั่งหยาดฝนที่โปรยมา”
ความทรงจำเหล่านั้น เราคงไม่เลือกที่จะลืมแต่จะปล่อยให้คงอยู่ต่อไปแค่ในบางช่วงเวลา เท่านั้นพอ..

เพลงนี้จะช่วยทำให้เกิดบรรยากาศความคิดถึง ที่อาจจะทำให้หลายคนกลับไปอยู่ในภวังค์ของอดีตที่ชัดเจน
เป็นความคิดถึงที่เป็นร่องรอยแห่งความทรงจำที่ไม่อาจจะย้อนกลับมาได้อีกครั้ง…..

 

SINGLE : ยินดีที่ได้พบ
ARTIST : Gunn Junhavat
Producer : BoxxMusic Team
Lyric : Portrait / อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์
Melody : คชภัค ผลธนโชติ / Portrait
Arrange : คชภัค ผลธนโชติ / อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์
“อาจเป็นร่องรอยความจำ ที่ยังฝัง ลึกในใจ
เรื่องราวเรียงรายดังหยาดฝนที่โปรยมา….”