fbpx

Doctor’s Corner :: ด็อกเตอร์ คอนเนอร์

วิไลลักษณ์คลินิก ตรงข้ามเทศบาลศรีราชา
โทร. 0-3832-6613 / 081-410-0335
ปรึกษาคุณหมอ
วันเสาร์-วันอาทิตย์ -วันจันทร์ เวลา 12.30 -17.00 น.
วันอังคาร/พฤหัส/ วันศุกร์ เวลา 17.00 -20.00 น.
วันพุธ เวลา 13.00-15.00 /17.00-20.00 น. (เว้น พฤหัสที่ 1/3/5)