fbpx

กิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา ชลบุรี ลงพื้นที่เยียวยาและให้กำลังใจผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ ในพื้นที่ตำบลบ่อวิน

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 10 กันยายน 2561  ที่หมู่บ้านเมืองทอง2 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นำโดยนางปัทมา วิวัฒน์วานิช กิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา พร้อมคณะได้เดินทางมาสำรวจความเสียหายและแนะนำ ในเรื่องการลงทะเบียนผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ เพื่อรับเงินเยียวยาช่วยเหลือเบื้องต้นจากทาง อบต.บ่อวิน จากการสำรวจก็พบว่ามีบ้านเรือนที่เสียหนักสุดจำนวน13หลังคาเรือน ส่วนอีกกว่า30ถึง40หลังคาเรือน นั้นยังอยู่ในการตรวจสอบว่าเข้าข่ายในเงือนไข ของกฎหมายหรือไม่เนื่องจากพบว่ามีเสียหายไม่มากนัก

จากการเปิดเผยของ นายรุ่งเพชร แจ่มเจริญ นายกอบต.บ่อวิน ก็ได้กล่าวว่า ตอนนี้ทางอบต.บ่อวิน ได้จัดกองอำนวยการให้สำหรับผู้ประสบภัยทางธรรมชาติเพื่อให้ข้อมูลว่าบ้านเรือนแต่ล่ะหลังเสียหายหนักขนาดไหน เพื่อที่จะได้ให้กองช่าง และทางผู้รับเหมาเข้ามาทำการซ่อมแซมหลังคา ฝ้า ไฟฟ้าในครัวเรือน ซึ่งคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ2-3วัน คงจะแล้วเสร็จและประชาชนที่ประสบภัยก็จะได้เข้าพักอาศัยในบ้านได้ตามปกติ

นอกจากนี้แล้วนายรุ่งเพชร แจ่มเจริญ นายกอบต.บ่อวิน ยังกล่าวว่า ตอนนี้ยังคงมีพายุฝนพัดกระหน่ำอยู่ในพื้นที่ตำบลบ่อวินเกือบทุกวันจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตราย และหากพบว่าบ้านไหนอยู่ในเขตรับผิดชอบของอบต.บ่อวินที่ได้รับผลกระทบ ก็สมารถแจ้งเข้ามาที่อบต.บ่อวิน ได้ตลอดเวลา และจะมีเจ้าหน้าที่หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น

โดย โอ๋ ช่อง 7 HD ศรีราชา