fbpx

ROOM39 : บอกตัวเอง Feat.โป่ง ปฐมพงศ์ (โป่ง หินเหล็กไฟ)

เพลง บอกตัวเอง เป็นเพลงที่แว่นใหญ่เขียนจากการได้พูดคุยกับแม่ ในวันที่อ่อนแอสิ่งที่แม่ได้สอนจากประสบการณ์ชีวิตของแม่เองคือ

“เราต้องบอกตัวเองอยู่เสมอว่าเราต้องเข้มแข็งและใช้ชีวิตต่อไปให้ได้ ถึงแม้ว่าในทุกๆวันที่เราตื่นขึ้นมา จะไม่มีวันไหนเลยที่เราไม่คิดถึงคนๆนั้นก็ตาม”

หวังว่าเพลงนี้จะมีประโยชน์กับใครบางคนที่ต้องรวบรวมความเข้มแข็ง เพื่อบอกตัวเองในทุกๆวัน ว่าเราจะต้องอยู่ต่อไปเพื่อคนที่รักเราและเพื่อตัวเราเอง
เพลงนี้ถือเป็นความภูมิใจของพวกเรา ที่พี่โป่ง หินเหล็กไฟ ได้ให้เกียรติมาร่วม Featuring กับพวกเราด้วย พวกเรากราบขอบคุณพี่โป่งที่ทำให้เพลงนี้มีความหมายกับพวกเรายิ่งขึ้นครับ

—————————————-­———–­-